Biciklističke staze Skrada - Skrad | web portal turističke zajednice

Go to content

Biciklističke staze Skrada

PONUDA > AKTIVNI ODMOR
Biciklističke staze SkradaBiciklističke staze osmišljene su, definirane i označene prema „Pro aqua bike routes“ sistemu označavanja koji omogućava jednostavno korištenje staza. Navigacija se vrši pomoću karte i tabli s oznakama koje se nalaze na kontrolnim točkama.Svaka kontrolna točka označena je brojem koji omogućava korisniku da na karti točno odredi svoju poziciju. (S1) Uz oznaku kontrolne točke na tablama se nalaze i smjernice koje upućuju na najbližu, sljedeću kontrolnu točku. Iako se skradske biciklističke staze prilično zahtjevne zbog konfiguracije terena, ipak postoji mogućnost kreiranja staza prema vlastitim željama i fizičkim mogućnostima. Na karti su upisani i podaci o duljini pojedine dionice, vrsti podloge i nadmorskoj visini kontrolne točke na osnovi čega biciklisti mogu odrediti nagib staze.Back to content