Kulturno - povijesne znamenitosti Skrada - Skrad | web portal turističke zajednice

Go to content

Kulturno - povijesne znamenitosti Skrada

PONUDA > ZNAMENITOSTI

Skrad ima bogatu duhovnu baštinu o kojoj svjedoče sakralni objekti u kojima se stoljećima slavi Boga, Mariju i svete zaštitnike. Skradskoj župi pripadaju još i Kapelica Presvetog Trojstva u Bukovom Vrhu, Kapelica Sv. Roka u Šijama, Kapelica Marijina uznesenja na nebo na Skradskom vrhu.

Crkva sv. Antuna Padovanskog
Crkva sv. Antuna Padovanskog, Skrad
Osnovana 1670. godine
Crkva sv. Izidora u Divjakama
Crkva sv. Izidora u Divjakama, Skrad
Osnovana 1807. godine
Crkva sv. Vida u Kupjaku
Crkva sv. Vida u Kupjaku, Skrad
Osnovana 1874. godine
Kuća Lončarić, spomenik građanske arhitekture XIX stoljeća

Prema predaji gradnja kuće je započeta 1821. godine o čemu svjedoči natpis na nadvoju vrata u podrumu. Kažu da je kuća završena 1841. godine, a ta je godina navedena na drugome nadvoju u podrumu. Ta ista 1841 g. nalazi se nad ulaznim kućnim vratima, a kako predaja kaže to je upisano kad je u kući otvorena gostionica. Nasuprot kuće, preko ceste, 1842 g. izgrađena je dugačka zgrada (26m x 13 m) time da su u donjemu dijelu bile štale. Tu su putnici po Lujzijani mogli mijenjati konje ili ih odmarati, dok su se oni častili u gostioni. Nad štalama je bio ogroman prostor predviđen da bude sjeniik. Sijeno se bacalo u štale kroz otvore na podu. Polovina zgrade je srušena 1954. g da bi se izgradila pristupna cesta do parkirališta i benzinske pumpe. Danas je od zgrade ostala polovina koja je pretvorena u kafić i trgovinu.

Hidroelektrana Munjara

Ovo je prva hidroelektrana u Gorskom kotaru. sagrađena je 1921.,a puštena u rad 1922. godine, čime je Skrad, prvi u Gorskom kotaru, dobio električnu energiju. Hidroelektrana je još  u funkciji, snaga joj je 2x 0,8 MW, a smatra se spomenikom tehničke kulture. Njezin je rezervoar smješten u spilji.

Back to content