Važniji brojevi u Skradu - Skrad | web portal turističke zajednice

Go to content

Važniji brojevi u Skradu

OTKRIJ SKRAD
CROATIA OSIGURANJE D.O.O. SKRAD

Adresa Josipa Blaževića Blaža 8 a
Pošta
51311 Skrad
tel +385 (51)
810 368

DJEČJI VRTIĆ SKRAD

Adresa Školska 2
Pošta 51311 Skrad
tel +385 (51) 810 347

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK

Adresa Josipa Blaževića Blaža 6
Pošta 51311 Skrad
tel/fax +385 (062) 376 915

GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA GSS

tel +385 (91) 5911 111
web
www.gss.hr

HP - POŠTANSKI URED SKRAD

Adresa Grič 24
Pošta 51311 Skrad
tel/fax +385 (51) 810 611

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - POGON SKRAD

Adresa Goranska 11
Pošta 51311 Skrad
tel +385 (51) 204 611
fax +385 (51) 815 109

HRVATSKE ŠUME, ŠUMARIJA SKRAD

Adresa Goranska 22
Pošta 51311 Skrad
tel +385 (51) 810 688
fax +385 (51) 810 177

LJEKARNA "RAČKI"

Adresa Goranska 10
Pošta 51311 Skrad
tel/fax +385 (51) 810 788

OPĆINA SKRAD

Adresa Josipa Blaževića Blaža 8
Pošta 51311 Skrad
tel/fax +385 (51) 810 680
email opcina-skrad@ri.t-com.hr

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE

Adresa Josipa Blaževića Blaža 9
Pošta 51311 Skrad
tel/fax +385 (51) 810 690

OSNOVNA ŠKOLA SKRAD

Adresa Školska 2
Pošta 51311 Skrad
tel/fax +385 (51) 810 695

LRA PINS D.O.O.

Adresa Ivana Gorana Kovačića 3
Pošta 51311 Skrad
tel +385 (51) 810 820, 820 045, 820 046
fax +385 (51) 820 046
email pins@ri.t-com.hr
website www.pins-skrad.hr

STOMATOLOŠKA AMBULANTA

Adresa Josipa Blaževića Blaža 9
Pošta 51311 Skrad
tel/fax +385 (51) 810 315

SKLONIŠTE ZA ŽIVOTINJE "LIČ"

Adresa Banovina 1/d, Lič
tel +385 (51) 227 807

gsm +385 (91) 214 8877

gsm +385 (91) 214 8855
email  
sklonistelic@gmail.com
website 
www.vetstri.hr

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE SKRAD

Adresa Goranska bb
Pošta 51311 Skrad
tel/fax +385 (51) 810 316
email tzo.skrad@ri.t-com.hr

ŽUPNI URED SKRAD

Adresa Grič 11
Pošta 51311 Skrad
tel/fax +385 (51) 810 656

Back to content