Skip to content

Neslužbeni web portal TZ Općine Skrad

Dobrodošli na neslužbene stranice Općine Skrad.

Godine 1694. prvi je put zabilježeno ime Skrad za maleno kmetsko naselje koje je tada osnovano, kad je osam kmetova od vlastelinstva u Brodu na Kupi tu dobilo zemlju i pravo da osnuju naselje. Novo je naselje u upravnom pogledu potpadalo pod sučiju u Velikom Selcu, što govori da je Skrad u svojim počecima bio doista obično kmetsko seoce. Poznato je da je područje današnje općine Skrad bilo naseljeno znatno ranije, ali je u naletima turskih pljačkaških četa opustošeno, posebice tijekom 16. stoljeća. Dio stanovništva tada je stradao, dio su Turci odveli u ropstvo, a jedan se dio spasio bijegom preko Kupe u Sloveniju. Kad su u 17. stoljeću naleti Turskih pljačkaša prestali, Brodsko je vlastelinstvo počelo obnavljati opustošena sela. Iz Slovenije su se vratili potomci prebjega i donijeli ovamo kajkavski dijalekt koji je potisnuo čakavštinu kojom se u Gorskom kotaru govorilo prije Turskih pustošenja. Novi je dijalekt, poznat kao goranska kajkavština, ostao sve do danas.

Razdoblje do početka Drugog svjetskog rata doživljavamo kao zlatno doba skradskog turizma i općeg napretka. U tomu je razdoblju, 1920. godine otvoren hotel “Zeleni vir”, 1921. godine sagrađena je hidro centrala u Zelenom viru, otvoren je pansion “Verin bor” koji je uređen i vođen na razini tada poznatih švicarskih pansiona, sagrađeni su objekti za oporavak i odmor na Šiljaru, razvijao se turizam i kao privatna djelatnost. U Skrad su tada dolazili turisti na odmor, oporavak i liječenje iz mnogih dijelova tadašnje države.

Nakon Drugog svjetskog rata Skrad je svoj turistički razvitak zasnivao na tranzitnom turizmu. Kada je u novije vrijeme otvorena nova, suvremena auto-cesta koja je mimoišla Skrad, u životu našega mjesta nastao je zastoj jer je izostao promet koji je tada bio važan za njegov razvitak. Opći su životni tijekovi tada u našemu mjestu usporeni ili posve zastali pa se sada nastoji oživiti zdravstveno-rekreacijski turizam i vratiti Skradu ono značenje kakvo je nekada imao. U tome su, na našu sreću, ostvareni prvi rezultati koji nam dozvoljavaju da s optimizmom gledamo u budućnost.

Smještaj u Skradu možete potražiti na platformi specijaliziranoj za male oglašivače – www.privatnismjestaj.hr